ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، شهریور ۱۷، ۱۳۹۰

از لحاظ حافظه به نظرم خدا تو کاسه‌ی سر من ريده، با قاشق يه خورده همش زده، درشو بسته. يه چيزی تو همين مايه ها خلاصه.

2 Comments:
Anonymous ناشناس said...
ریدن جزو صفات سلبی خداوند
چون خدا جسم نداره = پس نمیتونه برینه

دقــــــــــــــــیقن