ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، آبان ۲۶، ۱۳۹۰
منطقی

ميگه جنده هه دو تا خونه داره، يه مگان. بش ميگم کسخل خب آب توبه سرش بريز بگيرش!
ميگه آب توبه چرا بريزم؟ ميگيرمش کارشم بکنه.

3 Comments:
Anonymous ناشناس said...
منطقش اونقدر محکمه که دیگه جای حرفی باقی نمی مونه. البته خودش هم می تونه جنده مذکر بشه از نوع کون پولی. اینطوری میشن یک زوج موفق که به جامعه خدمات جنسی ارائه می کنن!؛

عجب کاسبی ایه ها. ما رو بگو که چقد واسشون دلسوزی کرده بودیم

Anonymous حسین شنبه زاده said...
می دونم بندگی خدا رو هم نکردی ولی بیا این دلّالی محبت رو در حق ما بکن اگه باز هم همچی چیزی پیدا کردی ما رو بی خبر نذار ، یه چن وقتیه هوس کرده م کوس دیّوثیمو به صدا در بیارم