ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
سه‌شنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۹۰

يادمه يه زمون عاشق افسانه بايگان شده بودم. واقعاً ها! خيلی جدّی. پنج بار خواهران غريبو رفتم سينما به عشق ديدنش. مرگ نداشت جاکش صاحاب...

2 Comments:
Anonymous ناشناس said...
منم تابحال چند بار عاشق شدم. البته همه شونم دست نیافتنی بودن!؛

Anonymous ناشناس said...
خواهران غریب؟ اون موقع که افسانه بایگان مادربزرگی شده بوده طفلک. قبلش که واقعن داف سینمای ایران بود کجا بودی تو؟ دبستان؟