ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
یکشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۹۰

دختره اگه شاخ ترين داف دانشگاه نبود، يکی از شاخ ترينا بود. دونه دونه عرب نرّه خرای زيادی از خود مطمئن دانشگاهو يه دور سر کار گذاشته بود.
پريشب از طبقه ی پونزدهم يه ساختمون افتاد پايين.
مرد.

7 Comments:
Anonymous همای said...
افتاد پایین یا خودشو انداخت پایین یا انداختنش پایین؟
به نظر من خیلی فرق می کنه چجوری افتاده پایین

Anonymous Sepehr said...
aaaaaaaaaah...fuck :O alborz jeddi migiii?

chejoori?

ki andakhtesh?

in hamoon dokhtar chini malaeeye bood ke migofti?

Blogger یه آقاهه said...
مهم اینه که دُرُس زندگی کرد

Blogger یکه نویس said...
به همین راحتی؟ :|

Anonymous ناشناس said...
مطمئنی تو در پایین افتادنش نقشی نداشتی؟!؛

Anonymous ناشناس said...
سرچ کردم خبری مربوط به تازگی نبود، تازگی فقط یک دختر 7 ساله از طبقه 15م افتاده که زنده مونده، و یکی هم واسه 2010 که یک دختر 18 ساله افتاده پایین
http://www.thejakartaglobe.com/home/student-in-15th-floor-fall-was-depressed-police-say/414021
ولی خبری که مربوط به پریشب باشه نیست

Blogger Alborz said...
قربون دستت بيا اينا رو به اين رفيق ما که عاشقش بود بگو. بگو بابا طرف نمرده اينام همه ش فيلمه. بيا جان من.