ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۱

اوج کس موش چال کردن دوران بچّگيمون اين بود که مينشستيم ساعت هفت غروب کانال دو برنامه جهاد سازندگی ميديديم که درس نخونيم. الانا که واسه درس نخوندن ميشينم فيلم و اينا ميبينم ياد اون موقع ها ميفتم. امکانات نبود مث الان که.

3 Comments:
Anonymous ناخدا said...
واقعا امکانات نبود

Anonymous ناشناس said...
خیلی خوب می نویسی
دلم میهواد منم بتونم همینجور خلاصه و مفید حرفمو بگم ولی ...

Anonymous ناشناس said...
اخ گفتی... بعضی واقتا یه سری اسلاید هایی از خاطرات تو ذهن ادم رد میشه که .. همممم... فاک