ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
یکشنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۱
practical philosophy 45

اصولاً کار گروهی و روحيه ی تيمی يعنی توانايی تپوندن کار به وسواسی ترين فرد گروه، در کمترین زمان، بدون درد و خونريزی. اين به هر حال چيزيه که من ياد گرفتم.

2 Comments:
Anonymous مردی با دولی غمگین said...
امام.این فرضیه در هنگامی که هیئتی میخواهید ترتیب یک داف را بدهید،عمل نمیکند. و باید کار را بدست غیر وسواسی ترین سپرد.

Anonymous ناشناس said...
چقدر چهرت نورانی شده
بیا ایران پول بگیر کارای اداری ملت رو انجام بده واسشون. مجوز حتی