ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۹۱
از اون لحظه ای که رفتی آشغال گذاشتی دم در، ديگه عزيز از سفر برگشته نيستی. اين يه قانونه.

پ.ن: اگه بت گفتن برو نون بگير که ديگه ينی باس جمع کنی برگردی همون جنگلی که ازش اومدی.
3 Comments:
Anonymous ناشناس said...
پسر، کون گشادی هم حدی داره.یعنی نون هم میخای نگیری
؟ بچه سوسول به این میگن

Anonymous ناشناس said...
++++++++++++++++++++

Blogger Rahîm said...
:))