ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۹۱
It's just the beast under your bed

از در کلاس اومديم بيرون. داشتم ويدئو پروجکتور رو واسه استادم ميبردم دفترش. پرسيد چرا ريشاتو نميزنی؟ چون ميخوای بری کشورت نميزنی؟ اجباريه اونجا ريش؟
گفتم نه. اتّفاقاً وقتی ميرم کشورم ميزنم ريشمو. گفت پس چی؟ انقد بلند شده نميخوای بزنيش؟
گفتم وقتی بچّه بودی، از لولو خور خوره ميترسيدی، چيکار ميکردی؟ نميرفتی زير پتو؟ گفت آره. ميرفتم. گفتم خب اين ريشا پتوی منن.
نپرسيد لولو خور خوره ت چيه تو اين سن و سال. منم چيزی نگفتم.

5 Comments:
Anonymous ناشناس said...
kos migi cheghad to!

Anonymous kassensysteme said...
تو احتمالا یه ست کاملا ریسش تراشی داری که روش یه وجب خاک نشسته. بتکون اون خاکو

Blogger کرم خاکي said...
ريش باعث اعتماد بنفسه منه
وقتي ميزنم ..نميتونم مستقيم و از نزديك تو چشاي ادما نگاه كنم

Anonymous ناشناس said...
پروژژژژژکتور!!!
این الان فولکلور بودن گفتن یا چی؟

Anonymous ناشناس said...
لولوت چیه؟