ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، خرداد ۱۷، ۱۳۹۱

مزقونم دستم بود به راننده تاکسيه گفتم روبرو پارک پياده ميشم. گفت اجرا اينجاس؟ گفتم نه دايی. خونم پشت پارکه. گفت آها فک کردم مث قديم تو پارک اينا ساز ميزنين اجرا زنده س.
دلم ميخواس سيبيلاشو ماچ ميکردم.

4 Comments:
Anonymous ناشناس said...
باس ماچ میکردی تشویق شه.

Anonymous ناشناس said...
چرا ریدی تو مارجینت؟

Anonymous unic said...
یارو اهل دل بوده

Anonymous مسدود said...
ای بابا...