ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۹۱

لحظه ی قبل از با سر زمين خوردن، دقيقاً اون يه صدم ثانيه بين زمين و هوا، يه چيزی بين بو و مزّه ميپيچه بالای دماغ آدم. اون حس. همون حس.

8 Comments:
Anonymous ناشناس said...
کیرم دهنت ! نظری نداشتم گفتم کیرمو دهنی کنم قبل افطار ثوابی برده باشیم

Blogger Alborz said...
افتخار دادی حاجی! بده بليسيم برات. :))))

Anonymous ساني said...
اون حس بعد وقتي با مغز مي خوري زمين دهنتو سرويس ميكنه. اون حس نه همون اون يكي حسو ميگم

Anonymous سمیرا said...
ببینید من به سکس شما در پابلیک کاری ندارم ولی البرز! جون از بجگی تو رو میخوانم دور و بر این پرنده نچرخ این آخریا خیلی قاطیه!!!

Anonymous ناشناس said...
اگر این پست جدی و به دور از استعاره باشد و اگر شما زیاد زمین میخورید و هر بار هم احساس بو ومزه دارید ممکن است بیمار باشید.

Anonymous نسرین said...
پریشبا به همین فکر میکردم..چقدرجسارت میخاد.چقدر دیوانه تر شدن.چقدر خسته تر و.........................................؟

ها یره خود خودشه ...

Anonymous پریا said...
اون مرگه..خود ِ مرگ...اول بوش میاد بعد خودش! مثه خیلی چیزهای دیگه!