ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
جمعه، تیر ۱۶، ۱۳۹۱
روشنفکری نصف بيشترش بادی لنگوئجه. بقيه شم با لارجر باکس درست ميشه.

2 Comments:
Blogger یه آقاهه said...
مآی بادی ایز گان...

Anonymous نوا said...
میگم نصف بیشترش ینی چقد دقیقا ؟
آخه میدونی که ما ایرانیا کلا بادی لنگوئیجمون مشکل داره
ینی دقیق بخوای بگی کلن نداریم !
میمونه فقط لاجر باکس که خب اونو خوب بلدیم گویا :|
میتونیم امیدوار باشیم به روشنفکری یا نه ؟