ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، تیر ۱۴، ۱۳۹۱
practical philosophy 46
گاهی حقيقتيو نميخوای بدونی و نميپرسی، گاهی هم ميدونی و نميپرسی. مرز بين اين دو حالت خيلی باريکه. خيلی باريک.

3 Comments:
Blogger امین said...
عالی

Anonymous 30مین said...
دقیقن من الان اونجام

Anonymous ناشناس said...
اگه حقیقتو میدونی چه
لوزومی داره که بپرسی؟
تو ان جور مواقع به هر حال بهت دروغ میگن، سنگین تری که نپرسی