ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۱
لغزش فرویدی آیا؟
يه بامزّه بازی عنی بود مال گروه سنّی تازه شاش کف کرده، که فرضاً طرف ميره به رفيقش ميگه "ديشب مادرتو کردم... دعا". خوب؟
يه رفيق کسخل ما رفته به دوستش گفته "ديشب مادرتو گاييدم... دعا". کلّاً خودش و طرفو راحت کرده.

7 Comments:
Blogger الف.میم said...
مادر قهوه شکر می‌ریزیم
بی‌پدر مادر زندگی سخت ئه
اینا مالِ‌ دورانِ راهنمایی بود. برایِ من دورانِ کثافت و مزخرفی بود. حساب کن بهترین خاطره‌ی سه سال تحصیلت این باشه که یه بار یه سانترِ‌ خدا فرستاده باشی رفیقت گل بزنه. اونم سالِ بعد از تابستونِ جامِ جهانیِ‌ 94.

Blogger vahidoo said...
برای زمان خودش همچین بدم نبود:)

Anonymous ناشناس said...
یاد جوک بچه شهرستونیه که میره تهران لفظ قلم حرف زدنو یاد بگیره می افته آدم....
خلاصه برمی گرده شهرستان می گن چی یاد گرفتی هر چی فکر می کنه یادش نمی آد میکه خلاصه .....:))

Anonymous ناشناس said...
یه رفیق داشتیم تو کلاس، دور میچرخید میگفت خواهر داری؟ بعد اگه طرف میگفت نه؛ میگفت خواهرتو گاییدم. دیگه انقدر اینکارو کرده بود عادت کرده بودن همه. یه روز انقلاب کرد، رفت پیش بچه مثبتای کلاس، میپرسید خواهر داری، یارو حتی میگفت آره؛ میگفت پس خواهرتو گاییدم :))) بعد میزد به چاک ... اقا میخندیدیماااا... یادش به خیر... کاش میشد برگشت به اون روزا ...

Blogger نازنین said...
موندم دقیقا واسه چی اینو گفته؟

Anonymous گل قالی said...
حیف که دکمه ای واسه لایک کردن وجود نداره

Anonymous ناشناس said...
این رفیقای ما که دعا هم نمیکنن! فقط می کنن