ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
یکشنبه، تیر ۲۳، ۱۳۹۲
تنها دليلی که محيط کارگاه و سر ساختمونو به خنکی دفتر مهندسی ترجيح ميدم اينه که تو کارگاه سر و کارت با يه مشت عمله اس که جون کندن زير سگِ آفتاب واسشون فرصتِ پشت سر اين و اون صفحه گذاشتن باقی نميذاره. هر بار ميرم دفتر انگار يه لايه گه ميشينه روم انقد که همشون دو رو و دودوزه باز و زير آب زنن. اخلاق گه کارمندی هر کار کنی آخر ميشينه به مغز استخونت. کوچيکت ميکنه. بدبختت ميکنه. نميتونی اونجوری نباشی. ميشی. بخوای نخوای ميشی.

6 Comments:
Blogger مانی ب. said...
یه چیز دیگه هم که هست، اینه که شما در کارگاه "رئیس"ید.

Anonymous ناشناس said...
آقا ما تقاضای ادامه دروس "فلسفه عملی" هستیم. ممکنه مستفیض بفرمایید؟

Anonymous ناشناس said...
راه رفتم بجای حرف زدن! بعله. همون. متقاضی هستیم، یعنی تقاضا داریم. دستت هم درست. خیلی سالاری.

Anonymous ناشناس said...
من هم قبلاها کارگاه کار میکردم. دنیای خودش رو داره با کارگرها روز رو شب کردن و پای صحبتشون نشستن و زندگیشون رو فهمیدن. :)

Anonymous شهرزاد said...
Hi!
Chejuri mishe shomaa ro did?, aslan agar ke beshe.

Anonymous بت said...
شاشیدم به این به روز کردنت