ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
یکشنبه، آبان ۱۹، ۱۳۹۲
اگه کسی بخواد از رو گوش دادن به تماسهای تلفنی بینندگان بی بی سی فارسی قضاوتی رو ایرانی جماعت داشته باشه، احتمالاً نتیجه خواهد گرفت که ایرانیا صدی نود یه مشت بوزینه ی کیون قرمز کسخلن که با یه دست از درخت آویزون شدن با یه دستم گوشی ورداشتن کسشر میگن.
7 Comments:
Anonymous ناشناس said...
mokhalefam

Anonymous ناشناس said...
آقا ور ايز ما مسود رو بستن كه ؟؟؟؟؟؟؟؟

Anonymous ناشناس said...
مخاطب های من و تو که صدی نود و هشت

Anonymous ناشناس said...
شما خدایی ... واسه این حداقل.

Anonymous قازان خان said...
حالا مگه این جوری که توصیف کردی نیستن؟

Anonymous ناشناس said...
کیون رو خوب اومدی

Anonymous ناشناس said...
رنگ کیونشون از پشت بی بی سی چطوری معلوم میشه؟ رسیور من نشون نمیده نابکار