ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، دی ۳۰، ۱۳۹۲
دغدغه های زمستانی يک کارمند:
5:45 تا 6:00 - خوارشو گاييدم خوابم مياد.
6:00 تا 6:10 - خوارشو گاييدم کی تو اين سرما تا تهران ميره؟
6:10 تا 6:15 - خوارشو گاييدم زودتر راه نيفتم ميخورم به ترافيک.
6:15 تا 7:45 - خوارشو گاييدم چرا تموم نميشه اين ترافيک؟
7:45 تا 8:00 - خوارشو گاييدم اين دفتر چه سرده!
8:00 تا 11:00 - خوارشو گاييدم رئيسه نياد گير بده حالا.
11:00 تا 11:30 - خوارشو گاييدم اينو نشد بپيچونم باس انجام بدم.
11:30 تا 12:30 - خوارشو گاييدم معلوم نيس ناهار چی ميدن امروز.
12:30 تا 1:00 - خوارشو گاييدم چرا ناهارو نميارن؟
1:00 تا 2:00 - خوارشو گاييدم باز غذا ديدم ول کردم عين خر خوردم.
2:00 تا 3:00 - خوارشو گاييدم اين اينترنت چرا باز کنده؟ کی داره دانلود ميکنه؟
3:00 تا 4:00 - خوارشو گاييدم اين موقع آخه کار ميارن؟
4:00 تا 5:00 - خوارشو گاييدم چرا وقت نميگذره؟
5:00 تا 7:00 - خوارشو گاييدم اين ترافيک اتوبانو.
7:00 تا 12:00 - خوارشو گاييدم هيچی نفميديم از روزمون.
12:00 تا 1:00 - خوارشو گاييدم باز دير شد صب خواب ميمونم.

10 Comments:
Anonymous ناشناس said...
:)))))))) خیلی خوب بود.چهطوری این چیزا به ذهنت می رشه؟:)))))

Anonymous ناشناس said...
عالی آقا عالی !!!
بوس به مخت . دقیقا زدی به هدف :)))))))

Anonymous ناشناس said...
خیلی خوبه :-*

Anonymous ناشناس said...
خوارشو گاییدم حرف حساب زدی ها.

Anonymous ادریس said...
:))

Anonymous ناشناس said...
دمت گرم

Blogger ego talk said...
:)

Blogger Pegah Mohamadi said...
حالا از قسمت خواهر و اینا بگذریم... همه مون یا نه! شاید بهتره بگم خیلیامون، همینیم...

Anonymous تانیا said...
به ما ناهار نمیدن بیشعورا

Anonymous لوکی said...
تو سربازی بهش میگن برنامه سین
اینجا ظاهرا شده برنامه خ