ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
سه‌شنبه، بهمن ۱۵، ۱۳۹۲
یعنی جنایتی که هوندا صد و بیس پنج و پراید در حقّ فرهنگ این ملّت کردن، مغول و عرب نکرد.
1 Comments:
Anonymous شیخ شمس الدین said...
جنایت و مکافات
منظور جنایت از اونا
مکافات از ما؟
راستی اگه مردی بیا تو فیس بوک اطراق کن .
ولی آدرست رو بماهم بده .
راستی این ور ایز مسود چی شد