ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، مهر ۰۶، ۱۳۹۰

اون يارو "خنگ، خسته کننده، زير آب زن، تنبل و از زير کار در رو، بی شعور و پر مدّعا" هه که باهاش همگروه شدم، کس کشو باس ببينين. نيم ساعت دير تر از همه مياد تو استودیو، يه راس ميره زير استاد. جف خايه ها استادو ميگيره تو دهنش شروع ميکنه به خوردن ملچ مولوچ. استاده هم يه ايرانی عن با تموم عقده های استاندارد یه استاد ايرانی. آنچنان لذّت ميبره از اين حرکت که ميخوای استفراغ کنی.

يعنی به عمرم يادم نمياد به اين حد جلو ديگرون احساس شرمساری کرده باشم...

1 Comments:
Anonymous ناشناس said...
baba khob un khaie mali mikone to halesho bebar dge
be kunett bardashte digaran
ghablan sobate stedio mestedio nadshtim alan chi has in....
rasti avalaaaaaaaaam